Приеха Наредбата, гарантираща правата на туристите при организирани пътувания    

27.12.2013

В последния работен ден преди празниците кабинетът въведе нови правила със задължителната застраховка "Отговорност на туроператора", съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Целта на застраховката е с тези пари да се плащат хотели, самолетни и автобусни билети, когато туроператорът не е превел парите. Така туристите няма да бъдат връщани от хотелиери и няма да висят по летища.

Наредбата гарантира обезпечаването на потребителите на туристически услуги при настъпване на застрахователно събитие посредством регламентирани лимити на отговорност. Те зависят от декларирания оборот за предходната финансова година и са в 13 категории, като за най-ниската - оборот до 50 000 лв., лимитът на отговорност е 25 000 лв., а за най-високата - оборот над 3 млн. лв., лимитът на отговорност е 1,4 млн. лв.

С Наредбата се въвежда задължение за застрахователя да уведомява министъра на икономиката и енергетиката не по-късно от един ден от узнаването за настъпилото застрахователно събитие. Така ще се гарантира предприемането на своевременни и подходящи мерки, произтичащи от правомощията на изпълнителната власт.

ads


  на деня "Твърде много от нас не изживяват своите мечти, защото изживяват своите страхове."
Лес Браун още...
line