Европейската комисия ще забани използването на месо от клонирани животни на територията на съюза   

19.12.2013

В рамките на изминалия ден Европейската комисия прие три проекта на законодателни актове за клонирането на животни и новите храни, предаде пресслужбата на институцията.

С две от предложенията в Европейския съюз ще се забранят използването на техники за клониране на селскостопански животни и вносът на клонирани животни. Пускането на пазара на храни, получени от клонирани животни, също ще бъде забранено.

В проекта на законодателен акт за новите храни се преразглежда съществуващият регламент, за да бъде подобрен достъпът на нови и иновативни храни на пазара на ЕС.

Целта на предложенията е да се подобри хуманното отношение към животните и да се даде отговор и на други етични съображения във връзка с използването на подобни техники.

"Днешните инициативи във връзка с клонирането на животни са реалистичен и прагматичен отговор на опасенията по отношение на хуманното отношение към животните и на начина, по който потребителите възприемат храните от клонирани животни", каза еврокомисарят по здравеопазването Тонио Борг.

"С промените във връзка с новите храни ще се създаде по-ефективна система. Така на потребителите от ЕС ще се предложи възможност за по-голям избор на храни, а на хранително-вкусовата промишленост на съюза - по-благоприятни условия за развитие", допълни той.

Съгласно проекта на регламент новите храни подлежат на по-прости, по-ясни и по-ефективни процедури за получаване на разрешение, които са централизирани на ниво ЕС и трябва да осигурят възможност до пазара на ЕС по-бързо да достигат безопасни иновативни храни.

Обикновено под нови храни се разбира храни, които не са били консумирани в значителна степен в ЕС до май 1997 г., т.е. преди влизането в сила на сегашния регламент, и по-специално храни, произведени с помощта на нови технологии и техники, например наноматериалите.

Специални разпоредби са предвидени и за храните, които не са пуснати на пазара на ЕС, но се консумират безопасно в течение на дълги години в страни извън ЕС.

Защитата на иновациите също е залегнала в проекта на законодателния акт. Съгласно новата система за иновации, подкрепени от нови научни достижения, предприятието от хранително-вкусовата промишленост, подало заявлението, ще получи правото да пуска на пазара съответната храна в продължение на пет години, преди тя да може да се произвежда от други дружества.

Другите институции на ЕС, включително Европейският парламент и Съветът, ще разгледат предложеното законодателство и ще приемат становища си по него.

ads


  на деня "Твърде много от нас не изживяват своите мечти, защото изживяват своите страхове."
Лес Браун още...
line